JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Till dig som är målsägande eller vittne

Du som kallas till förhandling i tingsrätten kan ha många frågor
inför den kommande rättegången.

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och
utan kostnad vara till din hjälp i samband med rättegången.
Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genom-
gått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnads-
löfte.

Vittnesstödjaren är ett medmäskligt stöd men får självfallet inte ge juridik rådgivning eller ge råd om hur du ska svara på frågor m.m.

Om du vill att ett vittnesstöd ska finnas på tingsrätten i sam-
band med rättegången är du välkommen att ringa 0200-21 20 19 eller anmäla det i receptionen när du kommer till tingsrätten. 

E-post: info@sundsvall.boj.se
Senast ändrad: 2017-08-09