JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden är offentliga. Det går bra att någon vecka innan du tänkt att besöka tingsrätten och följa en rättegång kontakta tingsrätten via e-post för att få reda på vilka mål som är utsatta och om de är lämpliga för rättegångsbesök. För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Tingsrätten har sex förhandlingssalar. Varje sal kan ta emot ett begränsat antal åhörare. Vid rättegångsbesök med fler än fem personer är det därför lämpligt att den som ordnar besöket kontaktar tingsrätten för att kontrollera att besöket är praktiskt genomförbart.

Tingsrätten haren permanent säkerhetskontroll vid entrén. Det innebär att en studiegrupp bör vara på plats minst 30 minuter innan förhandlingen påbörjas för att inte stoppa upp för parter och vittnen i säkerhetskontrollen.

Vissa förhandlingar med förhöjd säkerhet och där huvuddelen av rättegången kommer att ske inom stängda dörrar lämpar sig mindre bra för ett studiebesök.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar gruppen om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen. För att inte förhandlingen skall störas bör in- och utpassering ske i anslutning till pauser i förhandlingarna eller i samband med förhandlingens slut.

Mobiltelefoner skall vara helt avstängda för att inte störa tekniken i rättssalen.

Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Tips på förberedelse inför studiebesök:

  • Titta på animationen på domstol.se om hur en rättegång går till.
  • Gå in på Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola.
  • Gå in på Domstolsverkets hemsida och se bl.a. de rättegångsfilmer som finns inlagda där.Senast ändrad: 2018-07-07