JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Permanent säkerhetskontroll

Tingsrättens säkerhets- och trygghetsfunktion med fyra ordningsvakter svarar för att du som besökare i tingsrättens lokaler ska känna dig trygg och i övrigt få ett gott bemötande och service. Ordningsvakterna bemannar därför också tingsrättens och myndigheternas reception och är i övrigt behjälpliga med att besvara de frågor som du har. Det är därför viktigt att du anmäler dig i receptionen när du besöker tingsrätten som part, vittne eller målsägande.

Har du ett ärende till receptionen måste du gå igenom säkerhetskontrollen. Ordningsvakterna vid säkerhetsbågen har inte av säkerhetsskäl möjlighet att besvara allmänna frågor eller ta emot post. Utanför ingången finns en postlåda som töms flera gånger om dagen. Där kan du lägga de handlingar du vill lämna in till tingsrätten. 
Senast ändrad: 2018-07-08

Lagmannen beslutar fortlöpande efter samråd med polisen om fast säkerhetskontroll för dem som besöker domstolens lokaler. Det är därför bra om du kommer i god tid innan en förhandling eller sammanträde vid tingsrätten.

Från den 1 september 2017 omfattar säkerhetskontrollen alla besökande - som inte lagmannen särskilt undantagit eller är undantagna enligt lag. De som är undantagna är - förutom anställda och tjänstgörande nämndemän - polismän, åklagare och advokater (och vissa biträdande jurister vid advokatbyrå) som i tjäns­ten infinner sig i de lokaler som beslutet om säkerhetskontroll omfattar. Den som infinner sig i tingsrättens lokaler på grund av att han eller hon utövar allmän tjänst är dock undantagen bara under förutsättning att han eller hon kan uppvisa giltig advokat­legitima­tion, tjänstelegitimation eller annars är känd för tingsrättens anställda ordnings­vakter. Bland annat tolkar är alltså inte undantagna från att genomgå kontrollen.