JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Våra förhandlingssalar
 Sal 1Sal 1

Sal 2 Sal 2

Sal 3Sal 3

Sal 4Sal 4

Sal 5Sal 5

Sal 6Sal 6
Senast ändrad: 2017-08-09

Sal 1 är en sal med förhöjd säkerhet. Åhörarna sitter bakom en glasvägg. Målsägande och vittnen som behöver särskilt skydd kommer till rättssalen genom en särskild ingång.

Sal 3 är tingsrätten största sal med flest åhörarplatser.

Sal 4-6 har bara ett begränsat antal åhörarpaltser. Dessa salar används föeträdesvis för förhandlingar i tvistemål och sammanträden i domstolsärenden.