JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lediga tjänster vid Sundsvalls tingsrätt

Här finner du information om lediga tjänster vid Sundsvalls tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rätthjälpsmyndigheten.

Vid tingsrätten arbetar lagman, rådmän, tingsfiskaler, tingsnotarier, handläggarchef, domstolshandläggare, chefsadministratör samt medarbetare som arbetar med IT, ekonomi, personal, registratur, arkiv och ordningsvakter.

Vid hyres- och arrendenämnden arbetar hyresråd och handläggare (domstolshandläggare vid tingsrätten) samt notarie (tingsnotarie vid tingsrätten)

Vid Rättshjälpsmyndigheten arbetar jurister och handläggare.

 

 

Notarier

Lediga notarieanställningar utannonseras av Domstolsverket. Tingsrätten söker närmast en notarie som kan börja sin tjänstgöring tidigast den 1 december 2017.

Sommarnotarier och praktikanter

Tingsrätten och hyres- och arrendenämnden kommer under sommaren 2017 och 2018 inte att anställa någon sommarnotarie.

Tingsrätten kommer inte att kunna ta emot några ytterligare praktikanter under 2017 och sannolikt inte under våren 2018.

Övriga anställningar

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall kommer att under september 2017 lysa ut en tjänst som hyresråd med tillträde i början av år 2018.

Tingsrätten, hyres- och arrendenämnden och Rättshjälpsmyndigheten kommer sannolikt inte under 2017 att lysa ut några tjänster eller vikariat på tjänster som domstolshandläggare, handläggare eller beredningsjurister.

 Senast ändrad: 2017-08-09