JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lediga tjänster vid Sundsvalls tingsrätt

Här finner du information om lediga tjänster vid Sundsvalls tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rätthjälpsmyndigheten.

Vid tingsrätten arbetar lagman, rådmän, tingsfiskaler, tingsnotarier, handläggarchef, domstolshandläggare, chefsadministratör samt medarbetare som arbetar med IT, ekonomi, personal, registratur, arkiv och ordningsvakter.

Vid hyres- och arrendenämnden arbetar hyresråd och handläggare (domstolshandläggare vid tingsrätten) samt notarie (tingsnotarie vid tingsrätten)

Vid Rättshjälpsmyndigheten arbetar jurister och handläggare.

 

 

Notarier

Lediga notarieanställningar utannonseras av Domstolsverket. Tingsrätten söker närmast en notarie som kan börja sin tjänstgöring tidigast den 1 mars 2018.

Sommarnotarier och praktikanter

Tingsrätten och hyres- och arrendenämnden kommer under sommaren 2018 inte att anställa någon sommarnotarie.

Tingsrätten kommer inte att kunna ta emot några ytterligare praktikanter under 2017 och sannolikt inte heller under våren 2018.

Övriga anställningar

Tingsrätten, hyres- och arrendenämnden och Rättshjälpsmyndigheten kommer under senhösten 2017 att lysa ut några tjänster eller vikariat på tjänster som domstolshandläggare för att täcka upp bl.a pensionsavgångar. Några övriga tjänster är inte för närvarande aktuella att ledigförklara under 2017 eller i art fall för våren 2018.

 Senast ändrad: 2017-11-09