JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgifter

Nedan finns en förteckning över olika ansökningsavgifter. För blanketter se under rubriken Blanketter.

Ansökningsavgiften kan betalas in via Sveriges domstolars betaltjänst. Avgiften kan också betalas med betalkort i receptionen. Vi har inte någon kontanthantering vid tingsrätten.


Ärende Krav Avgift
Äktenskapsskillnad Minst en av makarna måste vara folkbokförd i antingen Sundsvall, Timrå eller Ånge senast den 1 november året innan. Ansökan skall vara skriftlig. Om makarna är ense, kan en gemensam ansökan göras. Ansökan finns under "Blanketter" i menyn till vänster. 900 kr
Stämning i tvistemål

För ett mål som rör ett krav under 22 200 kr.

För ett mål som rör ett krav över 22 200 kr.

Ansökan finns under menyn "Blanketter" i menyn till vänster.

900 kr

 

2 800 kr

Familjemål Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn. 900 kr
Allmänna domstolsärenden

Ansökan i ärenden om bl.a.

  • adoption
  • nämnärende
  • testamentesvittnesförhör
  • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
  • förordnande av god man enligt samäganderättslagen
900 kr
Konkurs, företagsrekonstruktion Skriftlig ansökan 2800 kr
(Egen ansökan om konkurs gratis)
Fotokopia   Färre än 10 sidor gratis. 10 sidor 50 kr.
Varje sida därutöver 2 kr
Lagbok 1 år
2 år
3 år
500 kr
300 kr
200 kr




Senast ändrad: 2017-06-20