JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Västlänken P 11082-17
[2018-02-23]   Svea hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-02-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som gäller när allmänna handlingar i ett bolags verksamhet endast kan sökas fram genom handlingar i...

Västlänken P 11082-17
[2018-02-23]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-02-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.

Nya domarutnämningar
[2018-02-22]   Domstolsverket
Regeringen har 2018-02-22

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet
[2018-02-22]   Svea hovrätt
Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera et...

2018-02-22 Tid för dom
[2018-02-22]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 201...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv