JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vår rekryteringsprocess

När vi rekryterar våra framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas meriter och kompetenser.

Intervju-situation
Metoden som vi använder – kompetensbaserad rekrytering – ger oss ett bra stöd i att hitta våra framtida medarbetare på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.

Kompetensbaserad rekrytering innebär att vi utgår från de kompetenser som du behöver för att på bästa sätt kunna utföra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen och för att du ska trivas hos oss i din framtida roll.

Kompetenserna ligger till grund för annonsering, urval, intervjuer, tester, arbetsprov, referenstagning och anställningsbeslut. Vilka olika moment som ingår i just din rekrytering kan variera beroende på vilken anställning du söker.

Vi jämför de ansökningar som har kommit in och bedömer dem utifrån de särskilda kompetenser vi beskrivit i den aktuella annonsen. Därefter kallar vi ett antal utvalda personer till intervju. När vi anser att vi har hittat rätt kandidat till jobbet erbjuder vi den personen anställning.

Beskriv tidigare erfarenheter

En viktig del i kompetensbaserad rekrytering är den strukturerade intervjun. Intervjun bygger på frågor där du som sökande får beskriva en faktisk situation som du varit med om och berätta om vad som då hände. Förbered dig gärna genom att titta på vad som efterfrågas i annonsen. Där kan du se vad som krävs för den aktuella anställningen och dra slutsatser om vilka frågor som kan komma att tas upp under intervjun.

Din första tid hos oss

Den information som vi samlar in om dig under rekryteringen ger oss också värdefull information som vi kan använda vid din introduktion om du blir anställd hos oss.
Senast ändrad: 2018-01-23

Vår rekryteringsprocess - steg för steg

  1. Anställningens arbetsuppgifter, kvalifikationer och kompetenser fastställs.
  2. Annonsen publiceras via Visma Recruit.
  3. Ett urval av ansökningar sker med den upprättade kravprofilen som utgångspunkt.
  4. Strukturerade intervjuer genomförs med de kandidater som valts ut. Eventuellt sker även tester och arbetsprover.
  5. Referenser kontrolleras.
  6. Anställningen erbjuds.
  7. Introduktion av ny medarbetare sker.

Anställningar för notarier, domare och hyresråd genomförs på annat sätt.