JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studentmedarbetare - Relevant arbete vid sidan av studierna

Hos oss finns spännande och kvalificerade arbetsuppgifter inom juridik, ekonomi, IT och HR. Som student har du möjlighet att, utifrån organisationens behov, praktisera, jobba extra under studietiden eller göra ditt examensarbete här.

Sveriges Domstolar strävar efter att ha ett positivt utbyte som främjar både dig som student från högskolan och oss som arbetsgivare. Som studentmedarbetare arbetar du med kvalificerade arbetsuppgifter hos oss ungefär 10-15 timmar i veckan parallellt som du studerar.

Det arbete du utför hos oss ska vara givande och vårt mål är att kunna ge dig den handledning som du önskar och behöver både om du utför ditt examensarbete eller jobbar extra. Arbetet hos oss ger dig meriter, erfarenheter från arbetslivet och perspektiv på studierna.

Vi vill gärna vara med och bidra till att du får specifik erfarenhet och kunskaper, samtidigt som du får tillfälle att komma med tankar och synpunkter på vår verksamhet.

Är du intresserad av att bli stundentmedarbetare i Sveriges Domstolar?

Lämna din intresseanmälan till den myndighet som du är intresserad av att jobba hos via mail.

Sveriges Domstolar finns på över 60 orter och omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Migrationsdomstolar, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Hitta kontaktuppgifter till alla domstolar.
Senast ändrad: 2017-10-02

Vill du veta mer?

Som studentmedarbetare får du under ett begränsat antal timmar möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig koppling till studierna.

Mer information om själva avtalet och dess utformning finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

http://www.arbetsgivarverket.se/studentmedarbetare