JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga ett anställningsbeslut

Är du skickligare än den som anställts?

Har du sökt en anställning hos oss och du anser att du är skickligare än den som anställts har du möjlighet i vissa fall att klaga. Ditt överklagande måste vara skriftligt och ska ha kommit in till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor.

I ditt överklagande skriver du vilket anställningsbeslut du överklagar (anställningens namn och diarienummer), varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid skickar vi det vidare till Statens överklagandenämnd, som avgör om beslutet ska ändras. Både vi som fattat beslutet och den eller de som anställdes och vars anställningar du överklagat får se ditt överklagande och ges möjlighet att svara på det.

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.
Senast ändrad: 2017-06-26

Statens överklagandenämnd

Den myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut är Statens överklagandenämnd.