JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt söker en rådman i eventuell succession

Arbetsbeskrivning

Vid Växjö tingsrätt arbetar cirka 95 personer, varav 34 på den allmänna avdelningen. Tingsrättens allmänna avdelning handlägger brottmål, tvistemål och ärenden och leds av en chefsrådman. På avdelningen arbetar därutöver sex rådmän, två fiskaler, åtta eller nio notarier och sexton domstolshandläggare. Tingsrätten avser nu att inrätta ytterligare en allmän avdelning och har därför lyst ut en anställning som chefsrådman. För det fall chefsrådmannen rekryteras internt bland rådmännen kan behov uppstå att anställa ytterligare en rådman på den allmänna avdelningen.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du ska ha vilja och förmåga att bidra till att såväl avdelningarna som hela tingsrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Juridisk skicklighet och erfarenhet inom verksamhetsområdet är viktiga bedömningsgrunder vid rekrytering av ordinarie domare.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-10-29
Arbetsgivarens referensnummer: 98-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars-Olle Larsson
Lagman
0470-560 111
0734-60 20 26
lars-olle.larsson@dom.se

Lars Jeppsson
Chefsrådman
0470-560 166
lars.jeppsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken ovan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt, som också är mark- och miljödomstol, är en av landet största domstolar med idag omkring 95 anställda fördelade på tre målavdelningar och en administrativ enhet. Tingsrättens lokaler är moderna och centralt belägna. Växjö är en expansiv stad med universitet och polishögskola. Kulturutbudet är stort och för dig som är intresserad av idrott utövas ishockey, innebandy och fotboll på allra högsta elitnivå i staden. För dig som är intresserad av friluftsliv omges staden av stora grönområden, skogar och sjöar.