JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Västmanlands tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Som rådman vid Västmanlands tingsrätt får du arbeta med många olika typer av mål och ärenden. Arbetet är stimulerande, utvecklande samt ställer krav på självständighet och personlig integritet. Västmanlands tingsrätt är en modern arbetsplats där vi arbetar i team. Vi har en beredningsorganisation med långtgående delegation.


Kvalifikationer

Du som söker ska vara en skicklig jurist med god analytisk förmåga och hög arbetskapacitet. Du ska vidare ha ett intresse för att utbilda våra notarier och övrig beredningspersonal. Tingsrätten värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och en ambition att se till tingsrättens bästa.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde den 1 december 2018 eller enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 37-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Per Kjellsson
Lagman
021-310 510
per.kjellsson@dom.se

Erik Högdahl
Chefsrådman
021-310 512
erik.hogdahl@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Västmanlands tingsrätt

Västmanlands tingsrätt är en förhållandevis stor domstol som ansvarar för rättskipningen i Västmanlands län. Tingsrättens dömande verksamhet är indelad i två avdelningar, som leds av en chefsrådman på varje avdelning. Vid domstolen tjänstgör för närvarande 15 ordinarie domare, tre fiskaler, notarier, beredningsjurister samt två handläggarchefer, handläggare och andra befattningshavare. Totalt har tingsrätten cirka 80 anställda. Den dömande verksamheten utgörs i huvudsak av att bereda och avgöra tvistemål och brottmål, men vid tingsrätten handläggs också allmänna ärenden och exekutionsrättsliga ärenden. Till tingsrätten är också Hyres- och arrendenämnden i Västerås knuten i administrativt hänseende. Där finns sju anställda, varav tre hyresråd. Tingsrätten inryms i moderna lokaler, som ligger centralt och med bara ett par minuters promenad från järnvägsstationen. Tågförbindelserna med Stockholm är mycket goda.