JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Värmlands tingsrätt söker en chefsrådman

Arbetsbeskrivning

Värmlands tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar och en administrativ enhet som är gemensam med Förvaltningsrätten i Karlstad.

Tingsrätten söker nu en chefsrådman till en av de två dömande avdelningarna.

Som chefsrådman leder du arbetet på avdelningen och har därmed ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt samt med hög kvalitet och i ett gott arbetsklimat. Som chefsrådman har du personal- och arbetsmiljöansvar för de ca 20 medarbetare som tillhör din avdelning. Arbetet innebär att fortlöpande följa verksamheten och att leda arbetet på ett sätt som medför att målen avgörs i enlighet med domstolens verksamhetsmål. Andra självklara delar i uppdraget som chefsrådman är att verka för en enhetlig rättstillämpning och att skapa goda arbetsförhållanden samt vara engagerad i domstolens kvalitets- och utvecklingsarbete. Rättssäkerhet, verksamhetsnytta för tingsrätten som helhet och samarbete inom hela domstolen är viktiga utgångspunkter. Som chefsrådman ingår du i domstolen ledningsgrupp och du deltar också i den dömande verksamheten.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

En chefsrådman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet (juridisk skicklighet, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift), självständighet, omdöme, samarbetsförmåga och administrativ förmåga. En chefsrådman ska ha intresse för och förmåga att leda, fördela och utveckla arbetet i domstolen. Stor vikt fästs vid ledaregenskaper, vilja och förmåga att kommunicera, vilja och förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt samt att skapa god stämning, engagera och motivera medarbetarna. Vidare ska en chefsrådman ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt.

Tingsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn köns- och åldersfördelning.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-10-22
Arbetsgivarens referensnummer: 86-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars Holmgård
tf lagman
054-14 84 40
lars.holmgard@dom.se

Ove Johansson
Chefsrådman
054-14 84 08
ove.johansson@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt är en medelstor tingsrätt och har hela Värmlands län som domkrets. Tingsrätten har ca 60 anställda och avgör årligen ca 5 500 mål och ärenden. Arbetsplatsen är centralt belägen i rådhuset vid Stora torget i Karlstad. I rådhuset finns också den samlokaliserade Förvaltningsrätten i Karlstad.

Domstolen har antagit en värdegrund, vilken alla medarbetare förväntas dela, med värdeorden Rättssäkerhet, Respekt och Reflektion.

Soliga Karlstad är en attraktiv universitetsstad som växer och det finns goda möjligheter att fylla fritiden med olika aktiviteter inom bl.a. sport och kultur.