JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsala tingsrätt söker en chefsrådman

Arbetsuppgifter

Uppsala tingsrätt är en medelstor domstol med drygt 90 medarbetare. Tingsrätten är indelad i två målavdelningar och en administrativ avdelning. Varje målavdelning leds av en chefsrådman. På varje avdelning finns även en handläggarchef som leder handläggarnas arbete och en ställföreträdande chefsrådman som är notariernas närmaste chef. Chefsansvaret är betydande och innefattar verksamhetsansvar, fullt personalansvar och arbetsmiljöansvar. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bl.a. att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet i stort.

Kvalifikationer m.m.

Chefsrådmannen ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga. Chefsrådmannen ska ha ett engagerat och aktivt ledarskap. I detta ligger bl.a. att leda och motivera medarbetarna, skapa engagemang, sätta gränser och delegera. Chefsrådmannen ska också ha förmåga att se till hela domstolens bästa, att driva arbetet framåt och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Dessutom ska chefsrådmannen ha förmåga att upprätthålla ett gott och öppet arbetsklimat som främjar delaktighet och trivsel på arbetsplatsen.

Du som söker ska dessutom motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Uppsala tingsrätt

Uppsala tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Domsagan utgörs av hela Uppsala län med kommunerna: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Tingsrätten delar lokaler med Förvaltningsrätten i Uppsala. Vi har fast säkerhetskontroll och våra lokaler är ändamålsenliga och ligger mycket centralt med närhet till goda allmänna kommunikationer. Uppsala är landets fjärde största stad och hela regionen är mycket expansiv.

Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett och kravprofil m.m.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 27-2019
Ansök här

Kontakt

Catarina Barketorp, lagman,
018-431 60 32, 0708-35 96 96

Karin Kussak, chefsrådman,
018-431 60 05, 070-183 16 27


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.