JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Vi söker en rådman med placering vid den allmänna avdelningen. Inom denna handläggs brottmål, tvistemål, utsökningsärenden och övriga domstolsärenden. Här arbetar domare, notarier och domstolshandläggare tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för att målen och ärendena blir avgjorda på ett effektivt och rättssäkert sätt. Möjligheterna till delegation utnyttjas fullt ut och vi drar i stor utsträckning nytta av digitaliseringens fördelar. Avdelningen uppfyller med god marginal de verksamhetsmål som ställs upp. Domarna har en viktig uppgift att vara en ledare i vardagen. Målsättningen är att en domare hos oss ska kunna koncentrera sig på dömande uppgifter och på att handleda yngre jurister under utbildning.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och förändringstempot är tidvis högt. Du ska vara villig att delta aktivt i detta utvecklingsarbete och att löpande pröva och utvärdera nya arbetssätt. Du ska ha vilja och förmåga att bidra till att tingsrätten uppfyller högt ställda krav på kvalitét och snabbhet. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt har ca 60 anställda. Tingsrätten är förutom allmän underrätt även mark- och miljödomstol. Vidare är hyres- och arrendenämnden i Umeå administrativt samordnad med Umeå tingsrätt. Vi är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt översnkommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-05
Arbetsgivarens referensnummer: 41-2019
Ansök här

Kontakt

Agneta Ögren, lagman,
090-17 21 34

Mikael Forsgren, chefsrådman,
070-180 83 45

Anne Lillieroth, administrativ direktör,
090-17 21 03

Mattias Nordell, hyresråd (Saco-S),
090-17 21 60


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.