JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt söker en tf. rådman

Arbetsuppgifter

En av Sundsvalls tingsrätts fem rådmän kommer att under ett års tid tjänstgöra på en annan domstol. Tingsrätten söker därför dig som under hennes frånvaro vill gå in som en av tingsrättens domare med en egen rotel. Tingsrätten är inte enhets- eller avdelnings­indelad varför du får möjlighet att arbeta med alla vid en tingsrätt förekommande typer av mål och ärenden.

Kvalifikationer m.m.

Du har som tf. rådman ett stort ansvar för att arbetet vid tingsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Du måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta dig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Du måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt både muntligen och skriftligen. Du måste vidare kunna behandla parter och andra som kommer inför domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende.

Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning är det av betydelse att du snabbt kan komma in i arbetet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för bl.a. Domstolsakademins kursutbud.

Om Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt är en medelstor domstol centralt placerad i Sundsvall. Tingsrätten har gemensam chef, budget och administrativa funktioner samt gemen­sam­ma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälps­myndig­heten. Det är sam­man­lagt 50 medarbetare på arbetsplatsen.

Sundsvalls tingsrätts domkrets omfattar Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Väster­norrlands och Jämtlands län. Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten.

I tingsrättens dömande verksamhet tjänstgör lagmannen, fem rådmän, tre tings­fiskaler, nio tingsnotarier och nio domstolshandläggare under ledning av en handläggarchef. Brottmålen bereds vanligen av domstolshandläggarna självständigt under ansvar av en av rådmännen i egenskap av beredningsdomare.

Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att ordinarie befattningshavare erhåller sökt visstidsanställning vid annan domstol.

Till sommaren 2020 kommer en annan av tingsrättens rådmän att avgå i pension varför tingsrätten sannolikt senast i början av år 2020 kommer att utlysa en ordinarie rådmanstjänst.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m,

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-05
Arbetsgivarens referensnummer: 37-2019
Ansök här

Kontakt

Robert Schött, lagman och myndighetschef,
070-304 68 15

Vendela Enmarker (Saco-S), rådman,
060-18 67 07

Jimmy Helgsten (ST), ordningsvakt,
060-18 67 44


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.