JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Stockholm söker ett kammarrättsråd tillika vice ordförande

Arbetsuppgifter

Som vice ordförande på Kammarrätten i Stockholm kan du ha två olika befattningar.

Som vice ordförande med arbetsledande befattning är du biträdande avdelningschef på en av kammarrättens dömande avdelningar. Du har då, förutom sedvanliga ordförandeuppgifter, personalansvar och arbetsmiljöansvar för fiskaler och föredraganden på avdelningen samt ansvar att biträda avdelningschefen i olika verksamhetsfrågor.

Den andra befattningen utgör ett traditionellt vice ordförandeskap och innebär att du särskilt har till uppgift att följa rättskipningen och verka för en enhetlig rättstillämpning samt en rationell och enhetlig hantering av målen i kammarrätten. Detta innebär bl.a. att du tillsammans med övrig personal i den dömande verksamheten ska informera om relevanta domstolsavgöranden, juridisk litteratur och lagförarbeten samt medverka i interna utbildningar och seminarier i kammarrätten.

Kammarrätten söker nu ett kammarrättsråd, tillika vice ordförande med en arbetsledande befattning.

Kvalifikationer m.m.

Kammarrätten söker en jurist med mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet. Fördjupade kunskaper i socialförsäkrings-, skatte- eller migrationsrätt kan vara meriterande. Du ska ha en mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar, är öppen och har ett mycket gott omdöme. Du förväntas ha en bra samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du bör vara uthållig, stresstålig och mycket noggrann utan att förlora i effektivitet.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ska du som vice ordförande ha förmågan och intresset att utveckla och förbättra domstolens verksamhet i sin helhet.

Personalansvaret som biträdande avdelningschef kräver att du är initiativrik och målmedveten och att du kan engagera dina medarbetare att uppnå utsatta mål. Du ska ha förmågan att kunna förmedla tydliga beslut samtidigt som du ska vara lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag. Tidigare erfarenhet av chefskap kan vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna finner du på länken nedan.


Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har cirka 230 medarbetare, varav ungefär 170 är jurister och därav cirka 60 ordinarie domare. Organisationen består av sex dömande avdelningar, där varje avdelning leds av en lagman, en kansliavdelning samt en administrativ enhet. Kammarrätten handlägger cirka 600 olika måltyper där de vanligast förekommande målen är migrationsmål, skattemål och socialförsäkringsmål.

Kammarrätten i Stockholm är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat, där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Våra lokaler är vackert och centralt belägna på Riddarholmen i StockholmÖvriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och handlingar som den sökande önskar åberopa ges in till Domarnämnden Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Arbetsgivarens referensnummer: 35-2019
Ansök här

Kontakt

Thomas Rolén, kammarrättspresident,
08-561 690 01

Helene Lövung, kanslichef,
08-561 692 36


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.