JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen söker ett justitieråd

Arbetsuppgifter

Högsta förvaltningsdomstolen är en kollegial domstol med 16 ledamöter. Vanligen tjänstgör två ledamöter i Lagrådet.

Domstolen är indelad i två dömande avdelningar. Arbetet på den ena avdelningen leds av Högsta förvaltningsdomstolens ordförande och på den andra av det justitieråd som utnämnts till avdelningsordförande.

Mål som prövas i sak avgörs normalt av fem ledamöter. Det sker efter beredning och föredragning av målet av justitiesekreterare som har lång erfarenhet av domstolsarbete och/eller annat juridiskt arbete. Frågor om prövningstillstånd avgörs av ett eller tre justitieråd efter motsvarande beredning av en justitiesekreterare.

Kvalifikationer m.m.

Justitieråd ska ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.

Det är väsentligt att justitieråden kompletterar varandra i det kollegiala dömandet och att de sammantaget representerar kunskaper inom de skilda rättsområden som faller under Högsta förvaltningsdomstolens behörighet. Det är därför en strävan att domstolen ska vara sammansatt av jurister med olika erfarenheter från de juridiska yrkesfälten.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.


Om Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol och är sista instans för mål som har avgjorts i kammarrätt. Domstolen prövar också bl.a. ansökningar om rättsprövning av vissa regeringsbeslut samt överklaganden av förhandsbesked i skattefrågor.

Vid Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 90 personer. Utöver justitieråden finns där en kanslichef, beredningschefer, justitiesekreterare, beredningsjurister samt administrativ personal.

Högsta förvaltningsdomstolen bedriver sin verksamhet i historiska byggnader på Riddarholmen, centralt i Stockholm.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se 

Ansökningsblankett m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 21-2019
Ansök här

Kontakt

Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande,
08-561 676 16

Doris Högne Rydheim, kanslichef,
08-561 676 83


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.