JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gävle tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Gävle tingsrätt är en allmän domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun som domsområde. Tingsrätten hör under Hovrätten för Nedre Norrland. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser och avgör omkring 3 500 mål och ärenden om året.

Tingsrätten har omkring 35 anställda, varav tio domare - lagman, sju domare och två tingsfiskaler. Vi har en effektiv beredningsorganisation och är en lagom stor domstol med goda resultat.

Tingsrätten är organiserad i två enheter, målenheten och administrativa enheten. På målenheten handläggs mål och ärenden. På administrativa enheten sköts administrativa göromål samt kansligöromålen i konkurser. Målenheten är i sin tur indelad i två enheter.

Domarna är i viss mån specialiserade (familjerätt, ärenden och miljö- och ekobrott).

Kvalifikationer m.m.

Vi söker en skicklig jurist som uppfyller de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Som person är du målinriktad, samarbetsorienterad och vill engagera dig i domstolens utveckling.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning, bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Gävle tingsrätt

Gävle tingsrätt är en mellanstor domstol och centralt belägen i staden. I Gävleregionen finns bl.a. kilometerlånga stränder vid havet, alpin skidåkning i Kungsberget samt Boulognerskogen - en stadspark i centrala Gävle med café, badstrand, motionsslinga m.m.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-09-01
Arbetsgivarens referensnummer: 52-2019
Ansök här

Kontakt

Anita Walllin Wiberg, lagman,
026-17 67 01

Anna Strand, chefsadministratör,
026-17 67 02


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.