JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Malmö söker en lagman

Arbetsuppgifter

Lagmannen är chef för förvaltningsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. Som lagman är din viktigaste arbetsuppgift att vara ledare för en mycket stor domstol och verka för att domstolen gör bra resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. En viktig uppgift för lagmannen är därvid att leda genom andra chefer; domstolen har bortåt 20 chefer utöver lagmannen. Av stor betydelse är vidare att verka för engagemang och trivsel bland domstolens medarbetare bl.a. genom att värna en god arbetsmiljö. Att lagmannen bidrar till att domstolen är en attraktiv arbetsplats är också centralt.

Lagmannen ska vidare följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt kunna anpassa och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar. En viktig uppgift är också att samverka med andra inom Sveriges Domstolar. Att initiera och driva utvecklings- och kvalitetsarbete på en rad områden, t.ex. när det gäller domstolens digitalisering eller dess kommunikation med och bemötande av parter och andra intressenter, är vidare angelägna uppgifter för lagmannen.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska ha en god administrativ förmåga samt intresse och förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. Målmedvetenhet och personlig drivkraft är viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att dels leda genom andra, dels motivera och engagera domstolens medarbetare. En lagman ska också svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet samt på självständighet, omdöme och samarbetsförmåga.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda personer och statliga eller kommunala myndigheter. Förvaltningsrätten ligger mitt i Malmö och har ca 400 medarbetare. Domstolen präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat.

Vid Förvaltningsrätten i Malmö finns sex dömande avdelningar och en administrativ enhet som fullt ut kan ge lagmannen det stöd denne behöver i administrativa frågor. För att i någon mån minska avdelningarnas storlek inrättar förvaltningsrätten en sjunde avdelning under våren 2019. Avdelningarna leds av chefsrådmän. Vid varje avdelning finns också en avdelningskanslichef som är närmaste chef för avdelningens kansli. Avdelningarna handlägger alla flera olika måltyper men har tyngdpunkten på ett eller flera rättsområden. Huvudarbetsuppgiften för två (snart tre) avdelningar är sålunda migrationsmål,, för två andra avdelningar socialförsäkringsmål och migrationsmål, för en avdelning skattemål och för en avdelning offentlig upphandling, laglighetsprövning av kommunala beslut och andra förvaltningsmål.

Förvaltningsrättens ledningsgrupp består, utöver lagmannen, av de sex (snart sju) chefsrådmännen samt domstolens administrative direktör och HR-chef.

Förvaltningsrätten i Malmö är en modern domstol som prövar nya arbetsformer bl.a. genom att arbeta i arbetslag. Vi försöker ständigt utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvalitén i arbetet och för att uppfylla de krav som medborgarna ställer.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se 

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelsse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Arbetsgivarens referensnummer: 30-2019
Ansök här

Kontakt

Lars Sjöström, lagman,
040-35 35 02

Annika Holm, HR-chef,
040-35 35 16

Ola Brändström, rådman (Saco-S),
040-35 35 40


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.