JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Göteborg söker en lagman

Arbetsuppgifter

Förvaltningsrätten i Göteborg är indelad i sex dömande avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. Avdelningarna har en huvudinriktning  mot något av rättsområdena migrationsrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. Avdelningarnas målkanslier leds av en målkanslichef och tre handläggarchefer. Domstolen har också en administrativ avdelning som leds av en administrativ direktör. Avdelningen består av det administrativa kansliet, enheten för registratur och arkiv samt enheten för IT, service och säkerhet.

Lagmannen är chef över domstolen och har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och enligt gällande regler. En viktig uppgift för lagmannen är att leda genom andra chefer samt att samverka med andra inom Sveriges Domstolar. Som domstolschef har du också en viktig roll när det gäller att anpassa och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar och att bidra till att domstolen är en attraktiv arbetsplats.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska ha en god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. God förmåga att kommunicera såväl internt som externt är mycket viktig. En lagman ska också svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid förmågan att engagera domstolens medarbetare, att leda en stor organisation och att leda genom andra. Vidare ska en lagman följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att förändra och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna finner du på länken nedan.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.Om Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Vi har drygt 370 medarbetare och arbetar i moderna lokaler i centrala Göteborg. Förvaltningsrätten handlägger ungefär 500 olika måltyper. Stora målgrupper är socialförsäkringsmål, migrationsmål och skattemål. En stor andel av målen har EU-rättslig anknytning.

Domstolen har ett öppet och trivsamt arbetsklimat, arbetar aktivt med digitalisering och andra utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Domstolen arbetar också aktivt med friskvård och kompetensutveckling för medarbetarna.Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och handlingar som den sökande önskar åberopa ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Arbetsgivarens referensnummer: 29-2019
Ansök här

Kontakt

Anders Hagsgård, lagman,
031-732 70 01

Anna Hjort Ööpik, administrativ direktör,
031-732 71 27


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.