JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ångermanlands tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Ångermanlands tingsrätt har sedan en tid tillbaka en organisation där vissa av domarna arbetar främst med brottmål och andra främst med dispositiva tvistemål. Samtliga domare arbetar även med familjemål och ärenden. Tanken är att du ska tillhöra gruppen brottmålsdomare. Du måste dock vara öppen för att arbeta med alla måltyper som förekommer på en tingsrätt. Du kommer att ha en egen rotel. Brottmålen bereds dock i stor utsträckning självständigt av en beredningsorganisation. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med att fortlöpande utveckla verksamheten och ha ett särskilt handledaransvar för yngre jurister under utbildning.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du som söker ska ha vilja och förmåga att bidra till att tingsrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.


Om Ångermanlands tingsrätt

Ångermanlands tingsrätt är en medelstor domstol som ligger centralt belägen i Härnösand. Härnösands kommun ligger vid Höga Kusten med sitt säregna och vackra landskap. Det är nära till naturen och korta avstånd mellan hem, arbete, skola, dagis och alla aktiviteter. Härnösand är en stifts- och residensstad med ett rikt kultur- och friluftsliv.

Tingsrätten handlägger mål och ärenden från kommunerna i Ångermanland. Tingsrätten har kansliort i Härnösand och tingsställe i Örnsköldsvik. På tingsrätten arbetar ca 30 personer, varav sex ordinarie domare och två fiskaler. Domstolen är samlokaliserad med Förvaltningsrätten i Härnösand.

Ångermanlands tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Medarbetarna samarbetar med varandra över yrkesroller och organisatoriska enheter. Det råder en god kamratanda på domstolen och vi sätter värde på att alla är delaktiga i hela verksamheten.

Övriga upplysningar

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett och kravprofil m.m. 
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Arbetsgivarens referensnummer: 28-2019
Ansök här

Kontakt

Lena Wahlgren, lagman,
0611-46 05 14

Johan Ahlberg, rådman (Saco-S),
0611-46 05 22


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.