JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lagen om offentlig anställning - Beslut grundat på sakliga grunder

Sveriges Domstolar ska fatta sitt beslut om din anställning grundat på sakliga grunder, nämligen förtjänst och skicklighet.

 

 

Det betyder att du som anställd innefattas av LOA, Lagen om offentlig anställning som reglerar anställningar för de flesta inom staten.

Förtjänst

Med förtjänst menas den tid som du tidigare varit anställd inom staten.  Om skickligheten är lika eller i stort sett lika, blir förtjänsten avgörande för vem som ska anställas.

Skicklighet
Med skicklighet menas din lämplighet för den aktuella anställningen. Hit räknas bl.a. teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper (prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper, samarbetsförmåga m.m.) samt relevant kunskap och erfarenhet du har skaffat dig genom andra anställningar eller egen verksamhet. Skickligheten är avgörande för vem som ska anställas.

Övriga sakliga grunder

Myndigheten som anställer dig ska även ta hänsyn till allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål, exempelvis jämställdhetsperspektivet.
Senast ändrad: 2017-07-10

Lag (1994:260)

Lag (1994:260) om offentlig anställning reglerar arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och myndigheterna under regeringen.

Läs lagen i sin helhet