JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vårt erbjudande till dig - dina förmåner och villkor i Sveriges Domstolar

Det finns fler fördelar med att arbeta hos oss än att du bidrar till samhällsnyttan och samhällsutvecklingen. Utöver det intressanta och givande arbetet har du som anställd hos oss ett antal förmåner som ska syfta till att du som medarbetare ska känna dig trygg hos oss.

Här presenterar vi några av de förmåner och villkor som gäller för anställda hos oss i Sveriges Domstolar.

Dina arbetstider och dina ledigheter

Vi har ett modernt arbetstidsavtal där du som medarbetare erbjuds flexibla arbetstidslösningar utifrån dina individuella behov och verksamhetens krav.

Du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Vi erbjuder dig längre semester än de flesta andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder.

Din lön hos oss

Lönen är individuell och differentierad. Det innebär att din lön bestäms utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetets svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt din skicklighet och ditt resultat.

Din kompetensutveckling hos oss

Du har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling, både genom Sveriges Domstolars breda utbildningsutbud och externa utbildningsleverantörer.

Vi vill att du ska hålla dig frisk

Vi har fokus på ett hållbart arbetsliv och ett främjande hälsoarbete. Vi erbjuder bidrag för att du ska utöva friskvårdsaktiviter så att du kan uppnå och bibehålla god hälsa och välbefinnande. Vi har även ett avtal med rikstäckande leverantör av företagshälsovård som du kan nyttja vid behov.

Om du blir sjuk

Du kan få ersättning för del av kostnad när du går till läkare och sjukgymnast samt för receptbelagda läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Behöver du göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök får du göra det på betald arbetstid. Vi har även en grupplivförsäkring för alla anställda.

Om du får eller har barn

Utöver den ersättning du får vid föräldrapenning från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Du har möjlighet att vara partiellt ledig till dess att barnet fyllt 12 år.

När du går i pension

Hos oss har du avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Vi samverkar med facket

Vi i Sveriges Domstolar har ett samverkansavtal med fackliga parter så som SACO-S och Statstjänstemannaförbundet, ST. Avtalet bidrar till att du får inflytande över och delaktighet i både din egen arbetssituation och verksamheten i övrigt.
Senast ändrad: 2017-10-02