JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets författningssamling

På denna webbplats finns

  • förteckningar över de författningar och allmänna råd som har publicerats i Domstolsverkets författningssamling (DVFS). I förteckningarna är grundförfattningarna och de allmänna råden ordnade efter löpnummer. Från varje grundförfattning eller allmänt råd finns länkar till en sida med länkar till det ursprungliga författningstrycket, en mer lättläst utgåva av grundförfattningen samt eventuella ändringsförfattningar och konsoliderade utgåvor. På sidan finns också uppgifter om ändringar, bemyndiganden m.m.
  • ett alfabetiskt register
  • en sökordsfunktion

Författningarna och de allmänna råden läggs ut samma dag som de utkommer från trycket (kungörs).

Bilagor som hör till författningarna har inte lagts ut i alla fall. Om bilagorna inte har lagts ut kan de beställas av Domstolsverket i tryckt form.

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kolla därför alltid texten mot den kungjorda tryckta versionen.

Till Domstolsverkets författningssamling
Senast ändrad: 2017-03-10