JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Moderniserad domarutbildning

Domstolsverket beslutade i mars 2012 att inleda ett projekt om en översyn av den särskilda domarutbildning som bedrivs vid landets domstolar idag. Av direktivet följer att projektet ska se över domarutbildningen i dess helhet och att utgångspunkten är att det även i framtiden ska finnas en domarutbildning som är efterfrågad och av hög kvalitet.

Utgiven:  30 juni 2013
Typ:  Rapport
Senast ändrad: 2019-06-03