JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål — ökad samsyn mellan inblandade parter

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Utgiven:  05 juni 2019
Typ:  Rapport

Sammanfattning

Förtroendet för domstolarna och processen i domstolarna är en hörnsten i ett demokratiskt rättssamhälle. Domstolarna arbetar därför kontinuerligt med att förbättra handläggningen av alla olika måltyper som kan komma under domstolarnas prövning, det kan t.ex. gälla bemötandefrågor, processledning, domskrivning mm.

Det är därför mycket allvarligt när vissa advokater riktar kritik mot hanteringen av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

I syfte att analysera och vid behov föreslå åtgärder för de eventuella brister som finns i hanteringen av skattemål bildades en arbetsgrupp med domare från olika förvaltningsdomstolar, advokater och representanter från Skatteverket. Arbetsgruppen har nu identifierat ett antal förbättringsområden och i denna rapport föreslagit ett antal åtgärder. Listan över åtgärder som kan vidtas innehåller förslag i stort och smått.

Tanken är att rapporten ska kunna användas av alla som arbetar med skattemål, dvs. både domstolar och parter. Vi hoppas att åtgärderna ska leda till ett ökatförtroende för domstolarna när det gäller hanteringen av skattemål.
Senast ändrad: 2019-06-04