JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2011

Att hålla en irakier internerad i Irak ansågs falla inom brittisk jurisdiktion enligt EKMR:s art. 3.

Utgiven:  04 augusti 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 juni - den 12 juli 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-08-04