JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2011

Europadomstolen har i stor sammansättning ändrat kammarens dom avseende krucifix i italienska skolor och anser att förekomsten därav inte utgör någon kränkning av Europakonventionen.

Utgiven:  26 april 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 17 mars - den 14 april 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-26