JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2011

Religionsfriheten ansågs inte kränkt av ett bayerskt uppbördssystem för kyrkoskatt där arbetsgivaren samlade in uppgifter om religiös tillhörighet.

Utgiven:  22 mars 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 15 februari - den 15 mars 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-19