JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 2 2011

Tillämpning av EU:s rättighetsstadga har nyligen tagits upp av bl.a. EU-domstolen och Europadomstolen.

Utgiven:  18 februari 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 januari - den 10 februari 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-19