JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Särskild medling

I tingsrätt, hovrätt och vid Arbetsdomstolen kan rätten, om båda parter vill, bestämma att de ska försöka lösa tvisten med hjälp av en medlare. Detta kallas särskild medling. Särskild medling är ett alternativ till förlikningsförhandlingar och kan användas vid dispositiva tvistemål.

I denna broschyr kan man läsa om när det är lämpligt att domaren föreslår särskild medling och vad samtliga parter kan vinna på att komma överens. Medlarens huvuduppgift är att leda samtalet, lyssna in parternas ståndpunkter och sedan få dem att enas i en överenskommelse som båda kan känna sig tillfreds med.

Utgiven:  24 augusti 2012
Typ:  Broschyr

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2012-08-24