JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt

Postadress: Box 467 851 06 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-18 67 00

Aktuellt

Förkortad expeditionstid
Fr o m måndagen den
12 november t o m
fredagen den
4 januari
kl 9.00 - 12.00 och
13.00 - 15.00

Fast säkerhetskontroll vid tingsrätten

Från och med våren 2017 genomförs permanent säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare - med undatag för vissa särskilda undantagna - gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks bl.a. väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.  

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta oss vid tingsrätten - antingen lagmannen eller receptionen.

 

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.