JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt

Postadress: Box 467 851 06 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-18 67 00

Aktuellt

Huvudförhandlingen i mål B 1133-18 och B 1667-18 kommer att hållas vid Sundsvalls tingsrätt, sal 1. Åhörare i sidosal (sal 3). Press kommer att i mån av plats beredas tillfälle att följa rättegången i sal 1.  

Ansökan om pressackreditering (skickas till tingsrätten registrator.sundsvallstingsratt@dom.se eller lämnas i receptionen)

Förhandlingen pågår torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 9.00-17.00 och fredagen den 24 augusti 2018 kl. 8.30-15.30. Dag 1 hålls sakframställningar och förhör med den tilltalade. Dag 2 hålls vittnesförhör och slutanföranden. 

 

 

Fast säkerhetskontroll vid tingsrätten

Från och med våren 2017 genomförs permanent säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare - med undatag för vissa särskilda undantagna - gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks bl.a. väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.  

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta oss vid tingsrätten - antingen lagmannen eller receptionen.

 

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.